Documentatie
Hier vindt U
(download-)versies van openbaar beschikbare informatie waarvan INCAconsult de verspreiding wil bevorderen.
Aanmelding van "Natura 2000"-gegevens
Documentatie m.b.t. aanmelding van Natura 2000 gegevens bij de Europese Commissie
Beheer van "Natura 2000"-gebieden
Een toelichting op de manier waarop volgens de Europese Commissie de Habitatrichtlijn moet worden geinterpreteerd, met nadruk op artikel 6 (waarin maatregelen en toetsingsprocedures worden beschreven)
Vogelrichtlijn
Volledige tekst van de richtlijn (per februari 2005) en de bijlagen
Habitatrichtlijn
Volledige tekst van de richtlijn (per mei 2004) en van de voor gebieds- en soortenbescherming relevante bijlagen
Vogel- en habitatrichtlijn in Nederland
Standpunt van Eurocommissaris Dimas m.b.t. implementatie, uitvoering en toepassing (26-01-2007)