2008/07


 • Document, 92 kb
 • Rechtszekerheid en duidelijkheid

  Een reactie naar aanleiding van de Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden, ministerie van LNV, november 2007

  T.T.M. de Groot & N.M. Gerrits, INCAconsult, rapport 2008/07, pp4

  © 2008, INCAconsult

  Discussiedocument ingebracht bij het “ronde tafel overleg” van de vaste Kamercommissie van LNV met belangenorganisaties op 14 februari 2008.

  Duidelijke signalen uit de ingediende zienswijzen, met betrekking tot tekortkomingen op het gebied van rechtszekerheid en duidelijkheid, worden in de Nota van Antwoord op onbevredigende wijze afgehandeld. Juist op deze punten blijft veel onrust te bestaan bij burger en bedrijfsleven.

  Het document behandelt dit thema in een selectie van acht punten.

   

  [terug]