Habitatrichtlijn en (relevante) bijlagen
(bron: Bureau voor officiŽle publicaties der Europese Gemeenschappen)

 


Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van 21 mei 1992, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
 • Habitatrichtlijn, 205 kb
 • Bijlage I, typen natuurlijke habitats van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is
 • Bijlage I, 133 kb
 • Bijlage II, dieren- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is
 • Bijlage II, 156 kb
 • Bijlage III, criteria voor de selectie van gebieden die kunnen worden aangewezen als gebieden van communautair belang en als speciale beschermingszones
 • Bijlage III, 49 kb
 • Bijlage IV, dier- en plantesoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd
 • Bijlage IV, 110 kb
 •  

  [terug]