Vogelrichtlijn en bijlagen
(bron: Bureau voor officiŽle publicaties der Europese Gemeenschappen)

 


Richtlijn 79/409/EEG van de Raad, van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand
 • Vogelrichtlijn, 131 kb
 • Bijlage I, voor de leefgebieden van de in deze bijlage vermelde soorten worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten.
 • Bijlage I, 157 kb
 • Bijlage II, op de in deze bijlage vermelde soorten mag, vanwege hun populatieniveau, hun geografische verspreiding en de omvang van hun voortplanting in de hele Gemeenschap (II/1) of alleen in bepaalde lidstaten (II/2), worden gejaagd volgens de bepalingen van de nationale jachtwetgeving.
 • Bijlage II, 120 kb
 • Bijlage III, voor de in deze bijlage vermelde soorten zijn de verbodsbepalingen van de richtlijn niet van toepassing indien de vogels op geoorloofde wijze zijn gedood of gevangen of op andere geoorloofde wijze verkregen (III/1), met de mogelijkheid voor Lidstaten om beperkingen op te leggen (III/2).
 • Bijlage III, 123 kb

 • De soorten van de Vogelrichtlijn zijn te vinden onder: http://ec.europa.eu/environment/nature/directive/birdshome_en.htm

   

  [terug]