discussie Natura2000


 • Document, 37 kb
 • Enkele opmerkingen over bestaand gebruik en de implementatie van de Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet

  N.M. Gerrits & T.T.M. de Groot, INCAconsult, rapport 2007/24, pp4

  © 2007, INCAconsult

  Discussiedocument ingebracht bij het “ronde tafel overleg” van de vaste Kamercommissie van LNV met belangenorganisaties, waarin wordt benadrukt dat voor veel verplichtingen die door Nederland worden toegeschreven aan Natura 2000 geen rechtvaardiging bestaat in de richtlijnen. Tevens wordt aangegeven dat essentiële onderdelen ontbreken in de Natuurbeschermingswet, waardoor habitats en soorten niet naar behoren beschermd kunnen worden.

   

  [terug]