voorbeelden:

 • vb. register, 105 kb
 • vb. tabel, 15 kb
 • Handboek Beschermde Dieren

  Een overzicht van alle diersoorten waarvoor in Nederland op grond van nationale en europese wetgeving beschermende maatregelen van kracht zijn.

  N.M. Gerrits & T.T.M. de Groot

  ISBN/EAN: 978-90-78639-03-9
  2007, INCAconsult
  2e GEHEEL HERZIENE DRUK

  Samenvatting

  De bedoeling van het boek is om duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de status van beschermde dieren. Wat is toegestaan en wat niet? - het Handboek is het enige naslagwerk wat in een oogopslag het antwoord geeft op essentiele vragen. De doelgroep bestaat zowel uit overheid (opsporing en handhaving) als uit bedrijven en particulieren (handel en bezit).

  De diersoorten zijn gerangschikt in tabellen volgens gangbare taxonomische indelingen (verwantschapsordening) en bijeengebracht in zes afdelingen: zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieen, vissen en ongewervelde dieren. Aangezien veel gebruikers van het boek niet vertrouwd zullen zijn met de indeling van het dierenrijk, bestaat een belangrijk deel van het Handboek uit alfabetische registers. Zoeken naar diersoorten is mogelijk op wetenschappelijke, nederlandse en engelse namen.

  Daarnaast bevat het Handboek belangrijke informatie over verplichtingen op grond van de Flora- en Faunawet en over documenten (o.a. CITES formulieren)

  [terug]